บริษัท เทียน เหยียน แมชีน เนอรี่ เอ็ม เอฟ จี (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้ผลิต ส่งออกโซ่ และจำหน่ายโซ่ ในยี่ห้อ TYC ด้วยความชำนาญในการผลิตมากว่า 50 ปี


สินค้าของเรา

> โซ่ TYC (TYC Roller Chain)

> โซ่ลำเลียง (Chain Conveyer,  Overhead Chain)

> เฟืองโซ่และ เกียร์ (Chain Sprocket ,Gear)

> ยอยโซ่, ยอยยาง (Chain Couping และ Rubber Coupling)

> โซ่มอเตอร์ไซค์ (Motorcyle Chain)

และ โซ่พิเศษ ทำตามแบบ และ ตามตัวอย่าง ของทางลูกค้า