เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโซ่ (Roller chain)  มีให้เลือกใช้ทั้งมาตราฐาน
อเมริกาและ อังกฤษ (ANSI & BS) และโซ่พิเศษตามแบบของทางลูกค้าต้องการ

ในด้านการผลิตได้มีการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอด จึงสามารถมั่นใจได้ว่า
อายุการใช้งานที่นานกว่าด้วยความชำนาญในการผลิตโซ่มามากกว่า 20 ปี